Råd och tips

Vaccination

             Parvo, Valpsjuka & HCC

Vaccination mot parvo, valpsjuka och HCC (smittsam leverinflammation) rekommenderas till alla hundar. Grundvaccination bör ske vid  7-8 veckors ålder,  vid 12 veckors ålder och vid ett års ålder/ ett år efter andra sprutan. Revaccination bör därefter ske vart tredje år.

             Kennelhosta

Vaccination mot kennelhosta (parainfluensa) rekommenderas till hundar som lever i miljöer där de utsätts för smittorisk, till exempel  i hundtäta miljöer, på utställnings- och tävlingsplatser samt pensionat. Grundvaccination rekommenderas vid  7-8 veckors ålder,  vid 12 veckors ålder och vid ett års ålder. Revaccination bör därefter ske årligen.